OM Rundviks Båtklubb1952

Den 14 oktober 1952 samlades fem båtintresserade för att bilda Rundviks motorbåtsklubb. 1976 bytte klubben namn till Rundviks Båtklubb för att även segelbåtar kommit med i klubben. 


Bryggor

Båtklubbens hamn ”Skatan” ligger väl skyddad i Obbolsviken. I hamnen finns fem flytbryggor och en fast brygga som tillsammans rymmer 118 båtplatser, alla med förtöjningsbommar.

Bryggorna är försedda med grindar, belysning, eluttag och vatten. Rundviks båtklubb erbjuder förutom båtplatser till egna medlemmar även platser i hamnen för gästande båtar som vill besöka vår kommun. Dessa platser (6st) finns i ändorna längst ut på flytbryggorna.

hamnen

Styrelsens ambition är en väl fungerande klubb och en bra hamn med båtplats till medlemmarna.

I hamnen finns tillgång till färskvatten, lyftkran-och båtramp för sjö/torrsättning, El-uttag, Internet, miljöstation, TC, inhägnad bilparkering, båtuppställningsplatser på land samt klubbstuga.

övrigt

Det förekommer även olika aktivitetskvällar i hamnen.

Förutom underhåll av hamnen sköter klubben även inseglingsfyrar, ensmärken, prickar i farled och ett antal prickar i Nordmalingsfjärden för ökad säkerhet för sjöfarande.