VÄLKOMMEN

Till Rundviks båthamn

kamera vid hamnen

tryck på F5 för att uppdatera (ny bild var 10:e sekund)

Grindarna stängs och låser sig 22:00 och öppnas 08:00.