Start


Välkommen till Rundviks Båtklubb !

 

Säsongstart Skatan blev i år den 25:e april.  Brygga 1, 2 och 3 är på plats tagglås monteras under V17. Brygga 3 fattas det en Y-bom på måste repas innan montage. Brygga 4 skall justeras innan den går att använda (landgång). Sjösättningsbrygga blir indragen under V17. 2st Y-bommar skall repas vid fasta bryggan vid kranen (fattas nu). Stort tack till alla som närvarade och tack för de goda smörgåsarna som bjöds på till kaffet.

Kranen är inte besiktad ännu så den är det körförbud på tills ny lapp är påklistrad på kranen.  Vi har problem med Hemsidan, arbete pågår.

Glöm inte bort att stänga bilgrinden även dagtid.  Årsmötet flyttar vi fram till hösten förhoppningsvis så kan vi hålla det på Folkets Hus.

Vid frågor gällande båtplatser kontakta Hamnkapten se kontakt.

Tänk på att alla båtar som ligger på skatan ska ha en giltig försäkring. Det är båtägarens skyldigheter att rapportera in vilket försäkringsbolag och försäkringsbolag nr man har till rundviksbatklubb@gmail.com

 Händer på Skatan:

 

 

  • Diverse jobb på klubbstugan.

  • Jobb med ny brygga.

  • Ny bilgrind.

  • Byta ut blinkljus på den yttre enslinjen + ny solcell för laddning av batteri.

  • Vi jobbar på med att förbättra området för uppställning av båtar.

 

Vy över båthamn

        Just nu på Skatan (tryck på F5 för att uppdatera (ny bild var 10:e sek))