Start


Välkommen till Rundviks Båtklubb !

    

Tänk på att planera för upptagning alternativ flytta undan båtar från flytbryggor som planenligt skall dras ut 17:e oktober. Info angående bilgrinden så går det alldeles utmärkt att stänga manuellt med hänglås. Inkoppling motorstyrning pågår.

Bilgrind låses senast 22:00!

Positivt att så många husbilar/husvagnar gästat oss i sommar.

Vi har problem med Hemsidan, arbete pågår.

Vid frågor gällande båtplatser kontakta Hamnkapten se kontakt.

Tänk på att alla båtar som ligger på skatan ska ha en giltig försäkring. Det är båtägarens skyldigheter att rapportera in vilket försäkringsbolag och försäkringsbolag nr man har till rundviksbatklubb@gmail.com

 Händer på Skatan:

 

 

  • Diverse jobb på klubbstugan.

  • Jobb med ny brygga.

  • Ny bilgrind.

  • Byta ut blinkljus på den yttre enslinjen + ny solcell för laddning av batteri.

  • Vi jobbar på med att förbättra området för uppställning av båtar.

 

Vy över båthamn

        Just nu på Skatan (tryck på F5 för att uppdatera (ny bild var 10:e sek))