Start


Välkommen till Rundviks Båtklubb !

    

*Årsmöte 2022 April 20. 18:30 plats: Folketshus Rundvik


*Tänk på att planera för upptagning alternativ flytta undan båtar från flytbryggor som planenligt skall dras ut 17:e oktober. Info angående bilgrinden så går det alldeles utmärkt att stänga manuellt med hänglås. Inkoppling motorstyrning pågår.

—————————————————————————————————————————–

*Bilgrind låses senast 22:00!

—————————————————————————————————————————–

*Positivt att så många husbilar/husvagnar gästat oss i sommar.

——————————————————————————————————————————-

*Vi har problem med Hemsidan, arbete pågår.

—————————————————————————————————————————–

*Vid frågor gällande båtplatser kontakta Hamnkapten se kontakt.

—————————————————————————————————————————-

*Tänk på att alla båtar som ligger på skatan ska ha en giltig försäkring. Det är båtägarens skyldigheter att rapportera in vilket försäkringsbolag och försäkringsbolag nr man har till rundviksbatklubb@gmail.com

———————————————————————————————————————————–

*Alla som ställer båt vagnarna  i klubbens område ska nu vara märkt med  namn o telefon nr

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Händer på Skatan:

 

 

  • Diverse jobb på klubbstugan.

  • Jobb med ny brygga.

  • Ny bilgrind.

  • Byta ut blinkljus på den yttre enslinjen + ny solcell för laddning av batteri.

  • Vi jobbar på med att förbättra området för uppställning av båtar.

 

Vy över båthamn

        Just nu på Skatan (tryck på F5 för att uppdatera (ny bild var 10:e sek))