aktuelltVad som sker på klubben

Här nedanför görs inlägg om aktuella förändringar inom klubben

Nytt märke efter farled

För nästa år så kommer det att finnas ett ytterligare sjömärke efter våran farled, Nordkardinalmärket kommer att placeras strax till undervattenstenen som finns vid farleden

63° 31.064' N 19° 28.087' E

Muddring

I början av 2021 har vi påbörjat ett muddring arbete för att kunna nyttja hela hamnen och självklart få plats för fler medlemmar! Detta arbete pågår till 2023.

//Styrelsenbarack

Båtklubben har nu införskaffat en barack med toa, dusch och tvättmaskin som har placerats i området 

Septitank 

Båtklubben har införskaffat en septitank som har placerats i området för att husbilar/husvagnar ska kunna tömma gråvatten.

övriga pågående projekt just nu på skatan

diverse jobb på klubbstugan

vi jobbar med en ny brygga

vi jobbar på att förbättra
området för uppställning av båtar