Om Rundviks Båtklubb

Rundviks båtklubb

Den 14 oktober 1952 samlades fem båtintresserade för att bilda Rundviks motorbåtsklubb. 1976 bytte klubben namn till Rundviks Båtklubb för att även segelbåtar kommit med i klubben. År 2002 firade klubben sitt 50-årsjubileum.

Båtklubbens hamn ”Skatan” ligger väl skyddad i Obbolsviken. I hamnen finns fyra flytbryggor (den fjärde byggdes 2007) och en fast brygga som tillsammans rymmer 111 båtplatser, alla med förtöjningsbommar.

Bryggorna är försedda med grindar, belysning och eluttag och vatten. Rundviks båtklubb erbjuder förutom båtplatser till egna medlemmar även platser i hamnen för gästande båtar som vill besöka vår kommun. Dessa platser (6st) finns i ändorna längst ut på flytbryggorna.

Styrelsens ambition är en väl fungerande klubb och en bra hamn med båtplats till medlemmarna.

I hamnen finns tillgång till färskvatten, lyftkran-och båtramp för sjö/torrsättning, El-uttag, Internet, miljöstation, TC, inhägnad bilparkering, båtuppställningsplatser på land samt klubbstuga.

I övrigt förekommer aktivitetskvällar i hamnen. Förutom underhåll av hamnen sköter klubben även inseglingsfyrar, ensmärken, prickar i farled och ett antal prickar i Nordmalingsfjärden för ökad säkerhet för sjöfarande.