Kontakt

Rundviks Båtklubb (alla i styrelsen) E-post: rundviksbatklubb@gmail.com

 

Ordförande:

Pierre Huisman, Mobil: 0705-755440

 

Kassör:

Nina Pernehall, Mobil: 0702-261134

 

Sekreterare: 

Tony Nordlund, Mobil:0705-735296

 

Hamnkapten:

Rasmus Gimbergsson, Mobil:0706-192008

E-post: rasmusgimbergsson@gmail.com

 

 

Styrelseledamot:

Sture Johansson

Gunnar Andersson

Patrik Pernehall

Hans Abrahamsson

Ersättare:

Mattias Karlsson

Ingemar Åberg