Kontakt

Rundviks Båtklubb (alla i styrelsen) E-post: rundviksbatklubb@gmail.com

Ordförande:

Jesper Nilsson, Mobil: 072-4653491

Kassör:

Nina Pernehall, Mobil: 070-2261134

Sekreterare: 

Tony Nordlund, Mobil: 070-5735296

Hamnkapten:

Linus Jaktlund, Mobil: 070-3439453

E-post:

Styrelseledamot:

Sture Johansson

Gunnar Andersson

Patrik Pernehall

Hans Abrahamsson

Ersättare:

Mattias Karlsson