Fotoalbum 2010

Isvattning inför muddring

Trots kyla och kalla vindar så har flertalet varit och hjälpt till med vattning av isen inför muddring. Tack alla, ingen nämnd ingen glömd!

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Isvattning/”/]