Båtplats

Önskar ni båtplats ska anmälan göras till hamnkapten via telefon eller email.

Uppgifter om detta finns på kontaktsidan.

Om ni mailar glöm inte att uppge information om:

Båtplats som önskas; liten, mellan, stor

Båtens namn

Båtstorlek; bredd, längd

Typ av motor: inom/utombordare

Försäkringsbolag

Några problem eller frågor om detta? Kontakta hamnkapten eller någon ur styrelsen! Se kontaktsida.