Start

Välkommen till Rundviks Båtklubb !

 

Nyckeln till båtvagnen hänger till höger innanför dörren i stora förrådet.

 

 

Alla som är i hamnområdet försök att låsa bilgrinden efter er, även dagtid. Grindmotor är bytt så nu fungerar grinden som den skall.

 

 

Nu är bryggorna utdragna för säsongen.  Farledsprickarna är kvar men åker upp inom kort.

 

Rundviks Båtklubb har en ny e-postadress se under fliken kontakt

 

 Händer på Skatan:

 

 

  • Diverse jobb på klubbstugan.

  • Byta ut blinkljus på den yttre enslinjen + ny solcell för laddning av batteri.

  • Vi jobbar på med live bild som skall in på hemsidan.

  • Vi jobbar på med att förbättra området för uppställning av båtar. Nu är tältet flyttad till anvisad plats.

  • Vi har bytt lås till stora förrådet (tagg) 

 

 

        Just nu på Skatan (tryck på F5 för att uppdatera (ny bild var 10:e sek))